Zelené strechy
Vráťme rovnováhu do pozmenenej krajiny.

V prírode panuje dynamická rovnováha, život sa snaží zabrať každý vhodný priestor. V našich zemepisných šírkach je zeleň prirodzeným povrchom krajiny. Vo forme rôznych biotopov, lesov, lúk a podobne. Každá naša stavba však zmenšuje tento prirodzený priestor, čo so sebou prináša rôzne dôsledky.

Z opačného uhla pohľadu, každá stavba, ktorá vo svojom pôdoryse vracia do prostredia prirodzenú zeleň, aspoň čiastočne navracia rovnováhu do pozmenenej krajiny. Stojí za zamyslenie, či je rozumné riešenie, ktoré prináša výhody nám aj nášmu okoliu… Aký je Váš prístup?

Chcete to mať poriadne na prvý pokus?

Logicky pri hydroizolácii strešného plášťa platí, že jediná netesnosť spôsobí zatekanie. Nerovné steny, či krivé ostenia na fasáde sú síce neestetické, ale nemajú dopad na funkčnosť a užívanie stavby. Ale nekvalitne zhotovená izolácia strechy sa prejaví pri prvom väčšom daždi. Voda si netesnosť na 100% nájde.

Strecha nie je sezónna záležitosť.

Má vydržať roky a desaťročia. A aby to tak bolo, musí byť spravená poriadne, vrátane konštrukčných detailov, prestupov, oplechovaní a podobne. Hodnota riešenia a prevedenia sa proste nedá oklamať. Tvrdiť sa dá čokoľvek, ale fyzikálnym zákonom je to fakt jedno. Ak je niekde málo materiálu, či zle urobené napojenie, tak to jednoducho skôr, či neskôr zatečie. Tak to proste je.

My myslíme na výsledok.

Je prirodzené, že hľadáme primeranú rovnováhu medzi hodnotou a nákladmi. Len niekedy nie je bez vlastnej skúsenosti jednoduché realisticky poskladať na váhy prínosy a nástrahy. Nám sa osvedčuje pristupovať k zadaniam férovo. Prejsť si očakávania, možnosti a zodpovedne predostrieť riešenie, za ktorým si stojíme. Vieme, aký výsledok možno za daných podmienok očakávať. A asi sa zhodneme na tom, že v konečnom dôsledku je podstatný výsledok práce a nie sľuby na začiatku.


Či už plánujete zelenú, alebo „klasickú“ plochú strechu, dá sa to riešiť rôznymi spôsobmi. Radi vám pripravíme ponuku na mieru.

75% ZRÁŽOK ZADRŽIA RASTLINY 75% ZRÁŽOK ZADRŽIA RASTLINY
4kWh ROČNÁ ÚSPORA NA 1 m2 4kWh ROČNÁ ÚSPORA NA 1 m2

Prehľadný pracovný postup pre vašu spokojnosť

1. NÁVRH KOMPLEXNÉHO RIEŠENIA

1. NÁVRH KOMPLEXNÉHO RIEŠENIA

Začíname analýzou súčasného stavu, pokračujeme návrhom technického a finančného zabezpečenia realizácie.

Veríme, že kvalitná príprava je najlepší základ každej realizácie.
2. výber optimálneho financovania

2. výber optimálneho financovania

Pre čo najprijateľnejší finančný dopad pre vás zvolíme najvhodnejšiu kombináciu finančných zdrojov.

Úspechom nie je vybrať najlacnejšieho zhotoviteľa, ale najvýhodnejšie riešenie.
3. profesionálna realizácia so zárukou

3. profesionálna realizácia so zárukou

Skúsenosti, inovácie a silu partnerov využívame v prospech našich zákazníkov, napr. vo forme priamej záruky.

Cieľom našej práce je, aby sa vám u vás lepšie žilo.

Pracujeme, aby sa vám lepšie žilo

ADRESA

Rastislavova 104, 040 01 Košice (vstup cez Južnú triedu 121)

+421 918 800 880
bkomplex@bkomplex.sk

Radi aj vám pripravíme
ponuku ušitú na mieru:

  select sipka

  arrow
  • GABRIEL HORŇÁK
   konateľ

   +421 905 753 573
   hornak@bkomplex.sk

  • MARIÁN DORIČ
   obchod, marketing

   +421 918 800 880
   doric@bkomplex.sk

  • DUŠAN KAMENSKÝ
   rozpočty a komunikácia

   +421 917 833 857
   rozpocty@bkomplex.sk

  Cookies

  Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

  Súhlasím
  Viac Informácií