Prvý bytový dom na slovensku s vlastnou kotolňou

Prinášame vám článok uverejnený v časopise Správca bytových domov a na TZB portáli.

26. septembra prebehla úspešne kolaudácia prvej aplikácie vlastnej kotolne pre bytový dom na Slovensku formou vykurovania tepelnými čerpadlami systémom voda-voda. Realizačnou firmou bola spoločnosť B-Komplex, s.r.o., ktorá zrealizovala komplexnú obnovu budovy a výstavbu vlastnej kotolne pre bytový dom Fialka v Turni nad Bodvou. Prispela tak nemalým dielom k ozajstnému šetreniu výdavkov pre vlastníkov bytov.

Spoločnosť Epitrend, s.r.o. je servisným partnerom celého projektu.

Rozhodnutie pre komplexnú obnovu

„Pre komplexnú obnovu sme sa rozhodli kvôli stále horšiemu a horšiemu technickému stavu budovy,” tvrdí pani Maďarová, predsedkyňa Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov – FIALKA v Turni nad Bodvou. „Úplne prvým impulzom však bola potreba vlastnej kotolne. Neboli sme spokojní s teplotou vody od jej dodávateľa. Vždy bolo treba odpustiť na dlhší čas vodu, kým začala tiecť teplejšia, ale aj tak to nebolo dostačujúce. Teplota vody dosahovala maximálne 35–40 stupňov. Preto sme začali zisťovať, aké sú možnosti vybudovať si vlastnú kotolňu a byť závislí len sami na sebe”.

Mnoho bytových domov sa zaoberá problémom šetrenia výdavkov. Rozhodujú sa preto často pre komplexnú obnovu formou zateplenia. Postupne viacerí vlastníci bytov prichádzajú však na to, že zateplenie je len akýmsi základným krokom v obnove ich bytového domu. Aj vďaka podpore Štátneho fondu rozvoja bývania vstupujú mnohé bytové domy do obnovy zvislých a ležatých rozvodov ZTI, spoločných rozvodov elektriny, ako aj k výmene výťahov a obnove vnútorných priestorov.

Výber realizátora a prepočet investície

Členka rady, pani Elena Majancsíková nám približuje ako prebiehal výber realizačnej firmy: „Začali sme tak ako sa patrí: výberom projektanta. Stala sa ňou pani Ing. Mária Tomková. Potom prišiel na rad výber realizačných firiem. Mali sme viacero ponúk a starostlivo sme si prešli každú z nich. Keďže sme vedeli, že by sme chceli riešiť aj výstavbu vlastnej kotolne, presvedčila nás ponuka firmy B-Komplex, ktorá neponúkala len realizáciu zateplenia ako mnoho iných firiem, ale ponúkla aj riešenie vlastnej kotolne formou tepelných čerpadiel. Na ich ponuke bolo zaujímavé aj to, že nám urobili reálne prepočty financovania celej investície a reálny dopad na každú bytovú jednotku.”

Vlastníci si tak vedeli veľmi jednoducho predstaviť, že celkové platby, ktoré ich mesačne stojí príspevok do Fondu opráv, platby za vykurovanie a ostatné poplatky, budú môcť byť ihneď po realizácii vlastnej kotolne naozaj nižšie. „To sa aj naozaj potvrdilo: šesť mesiacov po výstavbe vlastnej kotolne sme značne znížili platby za vykurovanie a prípravu teplej vody”, dodáva pani Elena.

Pri investícii do vlastnej kotolne je v mnohých prípadoch potrebné zvýšiť fond opráv kvôli splácaniu investície. Na druhej strane dochádza k výraznému šetreniu výdavkov na príprave teplej vody a vykurovaní (50–70 %), preto zálohové platby idú prudko nadol a celkové mesačné platby sú tak menšie, ako boli pred zateplením a výstavbou vlastnej kotolne.

Tepelné čerpadlo

„O tepelnom čerpadle sme sa dozvedeli od Ing. Jaroslava Urdzika. Predstavili nám základné princípy fungovania a v čom je podstata jeho energetickej efektivity oproti existujúcemu zdroju tepla v našom dome. Mali sme samozrejme obavy, či to celé vyjde, ale to, čo hovorili, bolo naozaj založené na skúsenosti a presvedčila nás serióznosť realizačnej firmy,” potvrdzuje pani Maďarová.

Výhodou tejto situácie bolo, že sa vlastníkom podarilo vybaviť od obce do dlhodobého prenájmu pozemok za budovou. Použili sme ho pri realizácii na 2 studne, z ktorých získavame nízkopotenciálne teplo”, približuje nám situáciu Ing. Jaroslav Urdzik z partnerskej firmy Epitrend, s.r.o.

S čím boli najväčšie problémy pri celom procese?

„S vlastníkmi bytov. Tento kraj na tom nie je najlepšie s príjmami, mnohí ľudia nemajú prácu a aj v mojej rodine sme práve v čase rozhodovania o investícii nemali na ružiach ustlané. Tak som si povedala, že tomu musím uveriť najprv ja sama a musíme do toho ísť. Pravdupovediac, keď som podpisovala v banke úver, triasla sa mi ruka.

Našťastie pán Horňák, konateľ firmy B-Komplex bol aj pri tomto so mnou a naozaj nám pomohol v celom procese. Podarilo sa mu vybaviť grant vďaka programu Slovenskej sporiteľne – Munseff. Cez tento program sa nám po realizácii vrátilo 15 % investičných nákladov, zaokrúhlene 51 000 €, čo sú nemalé peniaze. Bohužiaľ, Štátny fond rozvoja bývania podporuje aj výmenu výťahov, ale výstavbu vlastnej kotolne, ktorá šetrí výdavky na bývanie najvýraznejšie, nepodporuje.”

Ako to celé dopadlo?

„Verím, že hovorím za všetkých obyvateľov ak poviem, že sme s realizáciou spokojní. Máme krásny nový dom, zateplený, obnovené vnútorné priestory, máme vlastnú kotolňu a napriek predchádzajúcim obavám z riešenia, ktoré je na Slovensku v oblasti bytových domov ešte v plienkach, funguje to a s teplom nemáme žiadne problémy. Práve dnes bol významný deň, keď sme celú realizáciu úspešne skolaudovali.”

Pán Horňák z firmy B-Komplex: „S bytovým domom bude podpísaná servisná zmluva, ktorá im garantuje náš plný servis. Kotolne tohto druhu nepotrebujú žiadnu špeciálnu starostlivosť. V kotolni je inštalovaný systém 24-hodinového monitoringu NIBE uplink, ktorý nám umožňuje cez internetové pripojenie nielen monitorovať celý systém, ale ho aj na diaľku spravovať. Vlastníci sa tak vyhnú zbytočným servisným výjazdom.”

A na záver: čo by ste odporučili ostatným bytovým domom, ktoré uvažujú nad podobnou investíciou?

„Pred podobnou investíciou je normálne mať rešpekt. Zároveň tomu treba aj uveriť a my môžeme zodpovedne potvrdiť, že sa to dá a čísla, ktoré nám boli predstavované na začiatku, sú reálne. Každému bytovému domu odporúčame nielen zateplenie, ktoré rieši šetrenie skôr pasívne, lebo chráni pred zbytočnými únikmi, ale najmä osamostatnenie sa vo výrobe tepla. To je aktívne šetrenie výdavkov a každý, kto si váži svoje peniaze by mal zvážiť kde idú jeho peniaze každý mesiac. Zároveň by som chcela poďakovať firme B-Komplex za to, že nás celým procesom úveru, realizácie a fungovania kotolne sprevádzala. V tomto naozaj vidno rozdiel medzi firmou, ktorá len zateplí dom a firmou, ktorá pristupuje k celej obnove komplexne. Dovolím si tvrdiť, že v takto citlivej realizácii, ako je osamostatnenie bytového domu od centrálneho zdroja tepla a zateplenie budovy, nie je rozumné nechať nejaké firmy učiť sa na vašom dome. B-Komplex potvrdil svoju profesionalitu počas celého procesu”.

Za rozhovor ďakujeme pani Márii Maďarovej, pani Elene Majancsíkovej za bytový dom Fialka v Turni nad Bodvou. Za firmu B-Komplex sa s nami zhováral pán Gabriel Horňák, konateľ a za firmu Epitrend Ing. Jaroslav Urdzik.

Kompletný článok s tabuľkami, reálnymi číslami a fotkami nájdete v tlačovom súbore na stiahnutie, alebo na TZB portáli.

Späť na blog

Cookies

Zotrvaním na web stránke súhlasíte s používaním Cookies.

Súhlasím
Viac Informácií